Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών | Μαθητριών

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' Γυμνασίου
Θεματική ενότητα: Φιλία 07/05/2020
Οικιακή Οικονομία - Α' Τάξη 20/03/2020
Β' Γυμνασίου
Φαγητό και Υγεία: Ενεργειακές Ανάγκες και Βασικός Μεταβολισμός 16/12/2021
Oδηγίες χειρισμού ενότητας Λαϊκής Τέχνης 07/05/2020
Πληροφοριακό υλικό Λαϊκή Τέχνη 07/05/2020
Φύλλο εργασίας 1 και 2: Γνωριμία με ΛαϊκήΤέχνη 07/05/2020
Φύλλο εργασίας 3: Κεντητική κα Υφαντική 07/05/2020
Φύλλο εργασίας 4: Παραδοσιακά επαγγέλματα 07/05/2020
Φύλλο εργασίας 5 και 6: Ενδυμασία 07/05/2020
Φύλλο εργασίας 7: Κυπριακή Παραδοσιακή Κατοικία 07/05/2020
Οικιακή Οικονομία - Β' Τάξη 20/03/2020
Γ' Γυμνασίου
Οικογενειακός Προγραμματισμός, Β' Mέρος 07/05/2020
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις  07/05/2020
Οικιακή Οικονομία - Γ' Τάξη 20/03/2020

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Β' Λυκείου
Θεματική Ενότητα 1: Ο Ευατός  07/05/2020
Θεματική Ενότητα 1: Διαμόρφωση ταυτότητας κατά την εφηβεία  07/05/2020
Οικιακή Οικονομία - Β' Τάξη 20/03/2020
Γ' Λυκείου
Ενότητα 1: Περιβάλλον και Υγεία 07/05/2020
Ενότητα 1.6 Ρύπανση Τροφίμων  07/05/2020
Ενότητα 2: Βιοτεχνολογία και Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα 07/05/2020
Ενότητα 3: Βιολογική καλλιέργεια και κτηνοτροφία 07/05/2020
Ενότητα 4: Τεχνολογία τροφιμων 07/05/2020
Ενότητα 5: Συντήρηση τροφίμων 07/05/2020
Ενότητα 6: Oικονομικά της οικογένειας 07/05/2020
Οικιακή Οικονομία - Γ' Τάξη 20/03/2020