Δράσεις

Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας προτρέπει την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία με ένα μοναδικό τρόπο. Οι μαθητές όχι μόνο μαθαίνουν, αλλά εφαρμόζουν, δρουν και δημιουργούν. Μερικές από τις δράσεις τους φιλοξενούνται στον χώρο αυτό. Απολαύστε τες.