Οικιακή Οικονομία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Η Οικιακή Οικονομία είναι ένα πολύπλευρο μάθημα με κύριο σκοπό την προάσπιση, τη βελτίωση και την προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των μαθητών, αφενός µε την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους σκέψης και αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού τους περιβάλλοντος. Οι μαθητές καλλιεργούν στάσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες σε θέματα που αφορούν την προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή, ώστε να καταστούν αυτόνομα και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας.

Πιο αναλυτικά, μέσα από το μάθημα αυτό οι μαθητές αναγνωρίζουν τη σημασία διαμόρφωσης ταυτότητας κατά την εφηβεία, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τις αλλαγές που συμβαίνουν σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο, βελτιώνουν την αυτοεικόνα τους και διαμορφώνουν ολοκληρωμένη και ισορροπημένη προσωπικότητα. Επιπλέον, εντοπίζουν και αναλύουν κριτικά τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και τον τρόπο ζωής των ατόμων, εφαρμόζουν τρόπους πρόληψης ασθενειών και προαγάγουν την υγεία. Αξιοποιούν γνώσεις διατροφής, δεξιότητες και στρατηγικές, με σκοπό την προαγωγή ενός υγιούς τρόπου ζωής, ενισχύουν τις ικανότητες και δεξιότητες αντίστασης, έτσι ώστε να προλαμβάνουν τις επικίνδυνες συμπεριφορές όσον αφορά στη χρήση ουσιών. Ενημερώνονται για θέματα ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής, αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της διασφάλισης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, διαχειρίζονται τη διαφορετικότητα χωρίς προκατάληψη. Επιδεικνύουν υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά και διεκδικούν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές, αποκτούν βασικές δεξιότητες διαχείρισης του χρήματος και αναγνωρίζουν και υπερασπίζονται τα δικαιώματα όλων των ατόμων του κοινωνικού συνόλου.

Η ιστοσελίδα της Οικιακής Οικονομίας αποτελεί πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ των συναδέλφων, καθώς και το διαδικτυακό χώρο όπου μπορούν να βρουν συγκεντρωμένες χρήσιμες πληροφορίες, διδακτικό και υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος. Στην ιστοσελίδα αναρτώνται επίσης οι δράσεις που πραγματοποιούν οι συνάδελφοι στα σχολεία τους.

Η δική σας συμμετοχή και συνεργασία με εκπαιδευτικό υλικό, ιδέες, δράσεις, είναι σημαντική για το συνεχή εμπλουτισμό και αναβάθμιση της ιστοσελίδας.

Καλή πλοήγηση!