• Οικοσελίδα
  • Επιμόρφωση
  • Προαιρετικά Σεμινάρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Προαιρετικά Σεμινάρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Σχολική Χρονιά 2018 - 2019

ΘέμαΑρχείο
ΜΕ07.007 Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο και Λύκειο, 2018 - 2019
ΜΕ07.002 Υφασματολογία, Λαϊκή Τέχνη και Παράδοση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας, 2018 -2019
ΜΕ07.002 Υφασματολογία, Λαϊκή Τέχνη και Παράδοση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας, 2018 -2019
Φωτογραφικό υλικό που αφορά στις Τεχνικές Διακόσμησης Υφασμάτων

Σχολική Χρονιά 2017 - 2018

ΘέμαΑρχείο
ΜΕ07.012 Η διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στη Β΄ Λυκείου με βάση τους δείκτες επιτυχίας και δείκτες επάρκειας
Συνάντηση Β' Λυκείου

Σχολική Χρονιά 2016 - 2017

ΘέμαΑρχείο
ΜΕ07.009 Η διδασκαλία ενοτήτων του Αναλυτικού Προγράμματος Αγωγής Υγείας 2016

Σχολική Χρονιά 2015 - 2016

ΘέμαΑρχείο
ΜΕ07.010 Η διδασκαλία της Ενότητας 3 του Προγράμματος Σπουδών Αγωγής Υγείας στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο
Συνάντηση 1 - Ενότητα 3

Σχολική Χρονιά 2014 - 2015

ΘέμαΑρχείο
ΜΕ07.009 Η διδασκαλία ενοτήτων του Αναλυτικού Προγράμματος Οικιακής Οικονομίας - Αγωγής Υγείας, Πάφος
Η διδασκαλία ενοτήτων του Αναλυτικού Προγράμματος Οικιακής Οικονομίας
Συνάντηση - Πάφος

Σχολική Χρονιά 2013 - 2014

ΘέμαΑρχείο
ΜΕ07.009 - Η διδασκαλία ενοτήτων του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας - Αγωγής Υγείας, 2013-2014, Λευκωσία
Η διδασκαλία ενοτήτων του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας - Αγωγής Υγείας
Αφίσα
Παρουσίαση